Šta znači IBIS?

» ibis • muški rod (ptica) Sveta ptica starih Egipćana, posvećena bogu Totu (vrsta čaplje). (ar.)
Egipatska barska ptica, veoma slična rodi, koju su stari Egipćani obožavali kao simbol boga mudrosti i nauke Tata ili Tauta.