Šta znači IBERMENŠ?

» ibermenš • muški rod Natčovek, čovek izvanrednih umnih i telesnih sposobnosti; pojam iz filozofije Fridriha Ničea;
ovim su se pojmom koristili nemački rasisti i nacionalisti, propovedajući, za vreme fašizma, teoriju o nemačkoj višoj rasi, smatrajući sebe "nadljudima", koji treba da gospodare celim svetom. (nem.)