Šta znači IBERIJA?

» Iberija • ženski rod (geologija) Zemlja kojom teče Iber (danas Ebro), dakle stara Hispanija, tj. celo Pirinejsko poluostrvo (Španija i Portugalija).