Šta znači IAKO?

» iako • konjukcija Premda, mada.