Šta znači HISTEROLOGIJA?

» histerologija • ženski rod poet. Figura koja se sastoji u tome da se ono što dolazi kasnije kazuje ranije, zato što je važnije od ranijeg, npr.: Dobro gleda i puškom i okom.