Šta znači HISTERIJA?

» histerija • ženski rod Matičnica, poglavito ženska živčana bolest koja se sastoji u izvesnoj rasklađenosti naravi, pojačanoj razdražljivosti i osetljivosti čula, nedostatku samosavlađivanja, u podložnosti uticajima i živom radu mašte; bolesnik ima osećaj kao da mu se uz jednjak penje nekakva lopta, ima živčane bolove, glavobolju u jednoj tački lubanje, grčevite napade (smeha, plača i dr.), jake bolove u zglobovima, neosetljivost (obično u jednoj polovini tela) itd.