Šta znači HISTERIČAN?

» histeričan • pridev Bolestan od histerije, materničav.