Šta znači HISTEREZIJA?

» histerezija • ženski rod (fizika) Zadocnjavanje, zakašnjavanje.