Šta znači HIRONOMIJA?

» hironomija • ženski rod Nauka o retorskom kretanju rukama, o besedničkoj gstikulaciji (deo mimike).