Šta znači HIRAGON?

» hiragon • muški rod Rukovođa, naprava pomoću koje slepi pišu.