Šta znači HIPIJADE?

» hipijade • (umetnost) Kipovi žena - konjanika, npr. amazonki.