Šta znači HIPERAUKSEZIS?

» hiperauksezis • muški rod (medicina) Bolesna uvećanost, npr. dužice oka.