Šta znači HIPER-?

» hiper- • gr. preko-, nad-, iznad (javlja se kao predmetak u složenicama i označava nešto prekomerno, povećano, suviše i sl.).