Šta znači HIPER?

» hiper • prefiks Preko-, nad-, iznad (javlja se u kao predmetak u složenicama i označava nešto prekomerno, povećano, suviše i sl.).