Šta znači HIPARHIJA?

» hiparhija • ženski rod Čin hiparha; odred grčke konjice od 5vojnika.