Šta znači HIPANTROPIJA?

» hipantropija • ženski rod (medicina) Ludilo u kome bolesnik uobrazi da je konj.