Šta znači HIMNOLOGIJA?

» himnologija • ženski rod Učenje o crkvenim pesmama i pesnicima.