Šta znači HIMERIZAM?

» himerizam • muški rod (medicina) Maštarija.
Čelije ne podiču od jednog zigota.