Šta znači HIMERA?

» himera • ženski rod mit. Legendarna strašna neman kod starih Grka (spreda lav, u sredini koza, a pozadi zmaj);
fig. Varka, samoobmana, uobraženje, sanjarija, neizvodljiva misao, šimera.