Šta znači HIMENOTOMIJA?

» himenotomija • ženski rod (medicina) Sečenje (ili rasecanje) opne.