Šta znači HIMENIJUM?

» himenijum • muški rod (botanika) Sloj koji proizvodi spore kod gljiva.