Šta znači HIMENEJ?

» himenej • muški rod Svadbena pesma.

» Himenej • muški rod (mitologija) Bog braka i svadbe kod starih Grka, pretstavljen kao mladić sa svadbenom buktinjom i vencem; Himen.