Šta znači HIMEN?

» himen • muški rod (anatomija) Devojački zalistak, devičnjak (polumesečast nabor sluzokože na ulazu devojačke usmine, koji ga delimično zatvara).

» Himen • muški rod (mitologija) Bog braka i svadbe kod starih Grka, pretstavljen kao mladić sa svadbenom buktinjom i vencem; Svadbena pesma pri izvođenju mlade iz kuće.