Šta znači HIMALAJI?

» Himalaji • (geologija) Planinski venac između Indije i Tibeta.
Na Himalajima, na visini od 6.7metara, nalaze se vrhovi od morskog krečnjaka. Te su stene ostaci toplog, bistrog mora, koje je pre otprilike miliona godina ležalo iznad Južne Evrope i Severne Afrike i koje je dopiralo do jugozapadne Azije. Ogroman broj protozoa, poznatih pod imenom numuliti, vrveo je u tom moru i svaki od njih, ginući, doprinosio je stvaranju debelog sloja krečnjaka.