Šta znači HILOZOIZAM?

» hilozoizam • muški rod Pravac koji smatra da je sva materija živa i da ima duševne osobine, shvatanje "da materija nikada ne može postojati niti biti delatna bez duha kao ni duh bez materije" (Gete), i da "svaki atom poseduje izvesnu interentnu količinu snage i da je u tome smislu oduhovljen" (Hekl).