Šta znači HILOTEIZAM?

» hiloteizam • muški rod Učenje o božanstvenosti materije.