Šta znači HILOPSIHIZAM?

» hilopsihizam • muški rod Hilozoizam.