Šta znači HILOPOEZIS?

» hilopoezis • muški rod (anatomija) Stvaranje hilusa u želucu.