Šta znači HILOPOETIČAN?

» hilopoetičan • pridev Sokotvoran, koji stvara ili daje hilus.