Šta znači HILOPATIZAM?

» hilopatizam • muški rod Učenje koje materiji kao takvoj pripisuje osećanja i strasti.