Šta znači HILOLOGIJA?

» hilologija • ženski rod Nauka o materiji;
Nauka o mlečnom, probavnom soku (hilusu).