Šta znači HILOFAGI?

» hilofagi Drvojeci, drvožderi.