Šta znači HILOBIJCI?

» hilobijci LJudi koji žive po šumama, stanovnici šume.