Šta znači HILIZAM?

» hilizam • muški rod Pogled na svet koji smatra materiju kao supstanciju sveta, ne odričući ipak postojanje "duha" (koji je određeno preinačenje i komplikovanje materije); supr. psihizam.