Šta znači HILIJAZAM?

» hilijazam • muški rod Učenje gnostičara i Sv. pisma (Mat. 26,i Otkriv. 20,o nekom pretstojećem carstvu Hristovom na Zemlji, očekivanje da će Hristos lično sići sa nemba i vladati 10godina pre smaka sveta; fil. po Kantu: vera u napredovanje ljudi ka dalekom cilju moralnog savršenstva.