Šta znači HILIJADA?

» hilijada • ženski rod Zbirka, niz ili broj od tisuću, tisuću (hiljadu) godina.