Šta znači HILEMORFIZAM?

» hilemorfizam • muški rod Učenje o spojenosti svih oblika (formi) sa nekom tvari (meterijom).