Šta znači HILE?

» hile • imenica Tvar, materija, pratvar (naročito: tobožnji "kamen mudrosti").