Šta znači HIJAZMUS?

» hijazmus • muški rod Označavanje znakom "hi" ili krstom "+" da bi se upozorilo na poatvorenost nekog mesta, da bi se obratila pažnja na njegovu lepotu;
gram. Krstast položaj četiri rečenična dela, tako da odgovaraju jedan drugom prvi i četvrti, drugi i treći;
zool. Izukrštanost vlakana, npr. živčanih.