Šta znači HIJAZAM?

» Hijazam • grč. Pesnička figura, podvrsta aniteze, kod koje se dva para reči, što korespondiraju sintaktički ili sadržajno, postavljaju ukršteno, drugi par naspram prvog (na pr. Prostaci i gospodo, bogati i siromašni); takvo ukrštanje izraza položajem podseća na grčko slovo hi, po čemu je dobilo ime.

» Hijazam • med. U anatomiji, ukrštenost, na pr. nervnih vlakana. U genetici, ukrštanje hromozoma tokom mejoze.