Šta znači HIJATUS?

» hijatus • muški rod (lingvistika) Zev, susret dva samoglasnika na kraju jedne i u početku naredne reči (ili sloga), obično se izbegava stapanje oba samoglasnika ili elizijom prvog; šupljina, prekid veze.