Šta znači HIJASTIČAN?

» hijastičan • pridev Obrnutog redosleda.