Šta znači HIJADE?

» Hijade • (mitologija) Nimfe, kćeri Atlasove, koje su toliko tugovale za svojim u lovu postradalim bratom Hijantom, da su ih bogovi, iz sažaljenja, pretvorili u grupu od sedam zvezda u glavi sazvežđa "Bika".