Šta znači HIGROKOLIRIJUM?

» higrokolirijum • muški rod (medicina) Tečni lek za očl.