Šta znači HIGROKLIRIJUM?

» higroklirijum • gr. mast za oči medicinski: tečni lek za oči.