Šta znači HIGROGRAF?

» higrograf • gr. beležim higrometar koji automatski beleži promene u vlažnosti vazduha.