Šta znači HIGROFILIJA?

» higrofilija • ženski rod (botanika) Oprašivanje pomoću talasanja vode (kod nekih vodenih biljaka).