Šta znači HIGROFILE?

» higrofile • (botanika) Biljke kojima je potrebno više vlage da bi mogle uspevati; up. kserofite.