Šta znači HIGRODERMIJE?

» higrodermije • (medicina) Kožne bolesti praćene lučenjem krvnog seruma.