Šta znači HIGROBAROMETAR?

» higrobarometar • muški rod Sprava za merenje vlažnosti vazduha.